پرسش‌های متداول

انواع تكنولوژي‌هاي توليد پراكنده چيست؟ به چه نوع سيستمهايي مولد توليد پراكنده گفته مي‌شود؟
استفاده از كدام نوع تكنولوژي‌هاي توليد پراكنده در كشور داراي توجيه‌پذيري بيشتري مي‌باشد؟
اصلي‌ترين علل رويكرد براي استفاده از مولدهاي پراكنده كدام است؟
پارامترهاي مهم براي سفارش خريد و بهره‌برداري از مولدهاي پراكنده كدامند ؟
توليد پراكنده چيست؟
چه شركتها و يا مجموعه‌هايي امكان اتصال به شبكه و بهره‌برداري از مولدهاي پراكنده را دارند؟
چه طرحهايي جهت بهره‌برداري مورد تأييد و يا در اولويت قرار مي‌گيرند؟
در چه مواردي بكارگيري مولدهاي پراكنده مي‌تواند براي سرمايه‌گذار توجيه‌پذير باشد؟
در چه نقاطي مي‌توان مولدهاي پراكنده را نصب و بهره‌برداري كرد؟
شرايط نصب و بكارگيري مولدهاي پراكنده در شبكه چگونه است؟
عمده ريسكهاي سرمايه‌گذاري براي احداث واحدها كدامند؟
كاربرد مولدهاي توليد پراكنده كدام است؟
مزاياي احداث نيروگاه‌هاي كوچك براي سرمايه‌گذار و بهره‌بردار و يا مصرف‌كننده نهايي كدامند؟