مجوزها

ليست مجوزهاي وزارت نيرو در بخش آب و آبفا
1. موافقت با  احداث مزارع ‏پرورش/تکثیر آبزیان با استفاده از رودخانه ‏ها
2. موافقت با برداشت مصالح رودخانه‌ای
3. پروانه بهره برداری از آبهای سطحی/پساب ( تمام بخش های اقتصادی)
4. تشخيص صلاحيت شرکت‌های بهره‌برداری و نگهداری از تأسیسات آب/ آبفا/ برقابی
5. مجوز احداث، تولید، انتقال، تصفیه، توزیع،فروش، جمع‌آوری و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب
6. پروانه بهره برداری، تولید، انتقال، تصفیه، توزیع،فروش، جمع‌آوری و استفاده مجدد از آب/فاضلاب/پساب
7. پروانه حفر، کف شکنی، تغییر محل، لایروبی چاه/ حفر چاه گمانه/ حفر و ادامه پیشکار قنات/ حفر چاه به جای قنات/ لایروبی قنات
8. پروانه بهره برداری قنات، چاه عمیق یا دستی و نصب منصوبات مجاز
9. پروانه صلاحیت حفاری با وسایل موتوری
10. مجوز فعالیت و کارت تردد برای شرکت های حفار
11. مجوز استفاده از گذر آب براي احداث نیروگاههای برق‌آبی کوچک روی خطوط انتقال آب / مسیر جریانی آب

ليست مجوزهاي وزارت نيرو در بخش برق
1. پروانه احداث مولدهای مقیاس کوچک
2. پروانه احداث نیروگاه تجدیدپذیر و پاک
3. پروانه خرده فروشی برق
4. پروانه صلاحيت بهره برداري و نگهداري از نيروگاه (O & M)
5. پروانه بهره برداری(برای تولید برق)
6. پروانه توزیع برق
7. پروانه احداث نیروگاه برق
8. پروانه صادرات و واردات برق
9. مجوز اتصال به شبکه و سنکرون واحدهای نیروگاهی
10. تأییدیه طرح اتصال به شبکه انتقال